Изследователският екип на APTITUDE има дългогодишен интерес и доказана компетентност в областта на проекта. Част от основните членове на екипа са осъществили няколко национални и европейски изследователски проекта, насочени към създаването и използването на платформи за електронно обучение, дизайн на учебно съдържание и сериозни игри за образование.

Екип

Team Member

доц. д-р Милен Петров

Ръководител проект
Team Member

проф. д-р Боян Бончев

СУ "Св. Климент Охридски"
Team Member

доц. д-р Аделина Алексиева

ТУ-София
Team Member

Десислава Василева

изследовател
Team Member

Атанас Георгиев

изследовател
Team Member

Явор Данков

млад учен, докторант
Team Member

Ивайло Ченчев

докторант
Team Member

Георги Йосифов

докторант