Договор №: КП-06-ОПР/1 от 13.12.2018

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.

Повишаване конкурентоспособността и продуктивността на икономиката в съответствие с тематичните области на ИСИС

Период на изпълнение: 12.2018 – 12.2022 год.

Ръководител на проекта: доц. д-р Милен Петров

Ръководство

Ръководство "Добри практики за провеждане на виртуално обучение"

Скъпи колеги от образователната общност, бихме искали да споделим с Вас създаденото по проекти APTITUDE Ръководство „Добри практики за провеждане на виртуално обучение“, което свободно може да изтеглите.

Списание “БГ Наука” (2021), Поредица интервюта – „100 лица зад българската наука: интервю с доц. д-р Милен Петров“ от
катедра "Софтуерни технологии" на Факултета по математика и информатика към СУ "Св. Кл. Охридски"

Интервю

сп. “HOMO SCIENS”, Бр. 12, ISSN 1312 8884 (2022) „Лица от проекти – доц. Д-р Аделина Алексиева-Петрова“
* стр. 13

Интервю

Вестник Нов Технически Авангард (2022), секция „Иновации“
* стр. 11

Интервю

Първа работна среща по Проект №: КП-06-ОПР/1 от 13.12.2018 "Иновативна софтуерна платформа за анализи на големи масиви от учебни и игрови данни за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение (APTITUDE)".

Program Presentation